Sh. Nakli Ram
Sh. Ashok Kumar
Sh. Parmal Singh (Mali Head)
Sh. Bal Kishan
Smt. Saraswati Devi
Sh. Vir Singh
Sh. Dheeraj Singh
Sh. Jagmal Singh
Sh. Virender Singh
Sh. Jasbir Singh
Sh. Mohinder Pal
Sh. Ram Chander
\
Sh. Rajinder Singh Negi
Sh. Angrej Singh
Sh. Sonu Kumar
Sh. Balkishan-II
Sh. Gobind Das
Sh. Devender Singh
Sh. Rajinder Singh
Sh. Satish Kumar
Sh. Gurdeep Singh
Sh. Sanjay Kumar
Sh. Surjit Singh
Sh. Gautam Kumar