Sh. Gautam Kumar
Sh. Nakli Ram
Sh. Ashok Kumar
Sh. Bal Kishan
Sh. Parmal Singh
Sh. Lal Singh
Smt. Saraswati Devi
Sh. Vir Singh
Sh. Dheeraj Singh
Sh. Jagmal Singh
Sh. Virender Singh
Sh. Ramesh Kumar
Sh. Jasbir Singh
Sh. Mohinder Pal
Sh. Ram Chander
Sh. Rajinder Singh Negi
\
Sh. Angrej Singh
Sh. Sonu Kumar
Sh. Balkishan-II
Sh. Gobind Das
Sh. Devender Singh
Sh. Rajinder Singh
Sh. Satish Kumar
Sh. Gurdeep Singh
Sh. Sanjay Kumar
Sh. Surjit Singh